Voorwaarden
 • De plek van opbouwen moet bereikbaar zijn met bus en aanhanger. Is dit niet mogelijk dan moet er vooraf overlegd worden. Gebeurd dit niet en is de plek niet bereikbaar dan kan besloten worden om niet op te bouwen of een meerprijs in rekening te brengen. Kosten voor de verhuur zullen wel in rekening gebracht worden.

 • De plek van opbouwen dient relatief vlak te zijn en redelijk gedraineerd. Er moet minimaal een halve meter om de ger beschikbaar zijn voor op- en afbouw.

 • De ondergrond voor de Waldo dient enigszins stevig te zijn i.v.m. vasthoudendheid voor de haringen. Bij twijfel over de veiligheid van de ondergrond kan Nooitmeerhaast besluiten de tent niet op te bouwen. Gemaakte kosten zullen dan wel in rekening gebracht worden.

 • Bij de huur van een Ger dient er ook een veilige parkeerplaats voor de aanhanger aanwezig te zijn.

 • Bij regen of storm wordt er niet op- of afgebouwd. Het is slim om spelingsruimte in te plannen voor de op- en afbouw.
  Bij (voorspellingen van) een storm met windkracht 8 of hoger kan tijdens de verhuurperiode besloten worden om de tent weg te halen, dit ook ivm de veiligheid van bezoekers.

 • In geval van sneeuw dient de plek (1 meter meer dan de doorsnede van de tent) sneeuw vrij gemaakt te worden. In overleg en tegen een meerprijs kunnen de sneeuwruim werkzaamheden door ons worden uitgevoerd. Sneeuwval tijdens de verhuur periode dient door de huurder van de tent verwijderd te worden.

 • Bij het opbouwen op het strand of andere zandvlaktes wordt een meerprijs van € 100,- in rekening gebracht voor het schoonmaken. Ook moet er een 4x4 voertuig of een trekker aanwezig zijn om de aanhangwagen tot op de locatie te krijgen.

 • De tenten dienen na gebruik en voor de afbouw in dezelfde toestand te worden achtergelaten zoals ze bij de opbouw worden opgeleverd.

 • Er mag onder geen geding gebruik worden gemaakt van nietjes, schroeven, spijkers, lijm, plakband e.d. om objecten op te hangen of te bevestigen in of aan de tenten. De enigste getolereerde manieren zijn met tie-raps of touw.

 • Vloerkleden en tapijten dienen na afloop schoon opgeleverd te worden. Gebeurd dit niet dan wordt er € 100,- extra schoonmaakkosten in rekening gebracht.

 • De huurder is verantwoordelijk voor de verzekering van de tent. Bij verzekering van de tenten wordt uit gegaan van de nieuw waarde van de tent, deze dient volledig vergoed te worden indien de tent onbruikbaar is geworden.

 • De huurder is verantwoordelijk voor de tent voor de periode tussen de opbouw en de afbouw.

 • De huurder is verantwoordelijk voor toestemming met betrekking tot het gebruik van de locatie, het opbouwen van een tent en/ of eventuele noodzakelijke vergunningen.

 • Bij verhuren op festivals of gelegenheden met meer dan 5000 mensen, of andere risico situaties, wordt een borg van € 1000,- per tent gevraagd. Nooitmeerhaast heeft het recht te bepalen wat een risico situatie is.

 • Bij oplevering dient de huurder aanwezig te zijn.

 • Nooitmeerhaast kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel aan huurder, derden, roerend of onroerend goed, tenzij veroorzaakt door overduidelijke nalatigheid van de kant van de verhuurder.

 • De tenten worden altijd door Nooitmeerhaast op- en afgebouwd. Tenzij in overleg anders is besloten.

 • Na een bevestiging voor de verhuur kunnen bij annulering kosten in rekening gebracht worden. Gemaakte kosten zullen altijd in rekening gebracht worden. Tot een maand voor huur datum 25%, tot twee weken voor huurdatum 50% en van twee weken tot aan de huur datum 100% van het totale verhuur bedrag.

 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

 • Een optie is geldig tot 4 weken voor de verhuurdatum. Komt er een andere aanvraag binnen voor dezelfde tent op dezelfde data dan wordt gevraagd om binnen een week een definitief besluit te nemen.

 • De huurder is verantwoordelijk om de bijgeleverde watertonnen te vullen met (blus)water vóór het in gebruik nemen van de tent.