Teambuilding
Het opbouwen van een Mongoolse Ger als teambuildings activiteit.

Het samenstellen van een Ger staat symbool voor het neerzetten van een oorspronkelijke ruimte voor samenkomst, “de cirkel”.
In het centrum van de cirkel, waar zich de centrale aandacht bevindt, worden alle losse onderdelen verbonden met “het wiel”, het hoogste punt, om zo één geheel te vormen.
Het plaatsen van het wiel en het bereiken van het hoogtepunt vergt eenduidige aandacht. Zo wordt er een juiste functionele verdeling van de aanwezige individuen gevraagd en is er overzicht en besluitvaardigheid gewenst in het evenwichtig bereiken en plaatsen van het wiel.

Gezamenlijk met je team ben je bezig een doel te bereiken, de ger is een voertuig om er achter te komen wat je aan elkaar hebt, en hoe rollen verdeeld kunnen zijn.

De professionele begeleider en gerbouwer geeft een inleiding, legt uit wat alle onderdelen zijn en fungeert als vraagbaak. Daarnaast zal hij het groepsproces observeren en daar feedback over geven.

Dit hele proces zal ruim een halve dag duren. Als de Ger staat en de kachel brand kan het alle kanten opgaan; tijd voor een ontspannende activiteit, tijd voor een etentje, tijd voor feest.