Ger tuinen

Elkaar helpen

met ger-tuinen

Introductie

Dit is een visie over de toekomst van de “Europese” ger. 

Het bestaat uit twee delen: 

Deze delen zijn met elkaar verweven. mensen die ik van het leuke van het volkstuin-plan probeer te overtuigen raken op de hoogte van steun op ambassade-nivo; 

En verder is deze visie bedoelt voor: 

Analyse

Er is een groeiende vraag naar een no-nonsense invulling van een duurzame levenswijze. Maar in de praktijk blijkt daar nog niet zo gemakkelijk invulling aan te kunnen worden gegeven. Op kleine schaal, in de eigen achtertuin, wordt geexperimenteerd. Op iets grotere schaal wordt er veel papier en mb’s besteed aan voorlichting. En op hoog nivo wordt er heel veel gepraat, vele intenties uitgesproken en vooral veel mooie plannen gemaakt. Desondanks komt het er steeds net niet van die groene, no-nonsense levenswijze mogelijk te maken. Het streven naar een simpeler en eerlijker vorm van leven en wonen, staat (vaak) lijnrecht tegenover de gecompliceerdheid van de huidige regelgeving op velerlei gebied, en dat is jammer. Terwijl dit streven eenvoudig gerealiseerd kan worden door een bestaand concept als uitgangspunt te nemen. namelijk de oude, vertrouwde volkstuinen (ze zijn ontstaan in een van de vorige krises en hebben inmiddels ruimschoots hun bestaansrecht bewezen). 

Aanleiding

Nu zowel de broed- cq vrijplaats ADM in Amsterdam, en de woongemeenschap “het grensgeval” in Baarle-Nassau (waar ik allebei persoonlijk bij betrokken ben geweest) aan hun einde gekomen zijn, lijkt het me een goed idee om na te gaan of het mogelijk is in plaats van weer een andere plek te “hergebruiken / “rechteloos”-in gebruik-te-nemen”, een nieuwe vorm van samenwonen te ontwikkelen. 

Waar duidelijk behoefte aan is (gebleken naar aanleiding van door mij gevoerde gesprekken de afgelopen tijd), zijn plekken zoals het ADM en het grensgeval, waar mensen in kleine woongemeenschappen min of meer vrijblijvend min of meer samen wonen (zonder direkt in een hypotheek te vervallen). En vooral het “niet tussen vierkante stenen muren” is een vrijwel universele wens. Waarbij het “ecologies verantwoordde” , en het “groen”, een minstens zo grote rol spelen 

Waarom niet nu, op niet-zo-vrijblijvend nivo, gaan experimenteren met een nieuwe variant op woon- vormen? 

Het lijkt het me de moeite waard om de “volkstuin” te gaan gebruiken, met als grote voordeel 

Welke rol kunnen ger gaan spelen?

Ik woon al ruim 8 jaar in een ger. Ik heb niet ergens een huis, of een woonboot. Wel een werkplaats, maar daarmee verdien ik mijn geld, en maak ik mij nuttig. Voor mij is een ger is een perfecte woon-machiene; voor iedereen die een beetje ‘slow’ kan leven. 

Ik heb de kennis niet in huis om de ecologies voetafdruk van leven (en een deel van je voedsel “maken”) in ger op een ger-volkstuin te berekenen. 
De constuktie van een ger is redelijk eenvoudig, voor een groot gedeelte herbruikbaar, en biologies afbreekbaar, gemaakt om makkelijk te verplaatsen, prettig om in te wonen (vanwege de ronde vorm en het licht van boven), en uitstekend te verwarmen dankzij de wollen isolatie. (de mens is zijn vachtje grotendeels kwijtgeraakt, en hier is die dan weer terug). 

Voor mij lonkt een experiment waarbij op ronde percelen in ger wordt gewoond; met de “moes” er tussen in. In een later te schrijven bijlage wil ik dit idee verder uitwerken; de financiele kanten kunnen het probleem niet zijn. 

Wat mensen, die bij mij naar ger komen informeren, vaak tegenhoudt om er één aan te schaffen is de onzekerheid over de geldende regels (die het niet toe zouden staan er ergens in te gaan wonen). 

Dat is jammer, want er zitten een aantal grote voordelen aan het experiment, want behalve de genoemde ecologiese voetafdruk noopt ook de verhouding met bezit in zo’n relatief kleine ruimte tot bezinning. 

Het voelt prettig om vanwege praktiese redenen afstand te mogen nemen van het komsumeren.

Wat er ondertussen aan het gebeuren is

Er komen nu een aantal lijnen in onze wereld bij elkaar, zoals dat zo treffend heet: 

Individualisering heeft onze samenleving danig op zijn kop gezet, en de weg gewezen naar samenwerking. Spirituele ontwikkeling en ontplooing zijn min of meer geaccepteerd als leidraad voor het dagelijkse leven. Verantwoordelijkheid is meer een keuze geworden, in plaats van een sociaal bepaalde plicht. Het blijkt dat meer bezit niet automaties leidt tot meer geluk: de echte prijs voor bezit is vaak wel erg hoog. De geld-wereld blijkt ook een piramide-spel te verhullen, waarin dromen automaties in nachtmerries veranderen. 

Uiteindelijk zullen we maatschappelijk verder moeten evolueren: Het materialisme, de bezitsdrift, de angst voor “te-weinig” onder ogen zien en overstijgen. Net zoals de vogels met hun evolutie de zwaartekracht overstijgen. 

wat wij gedaan hebben Wij hebben heel veel praktijkervaring opgedaan met verschillende vormen van samenwonen in groepen; en met afspraken die werken, en die niet werken. 

En, bovendien, heel in het kort: goeie ger leren bouwen, en die kennis doorgegeven, en ger neergezet en erin gewoond, en ze op festivals gebruikt, en ze heel veel mensen laten zien en bewonderen. 

Nooitmeerhaast

De activiteiten met de Mongoolse yurts (die wij, en de mongolen, dus “Ger” noemen), gebeuren onder de naam “Nooitmeerhaast”; zo langzamerhand een begrip in alternatief Nederland. 

De “bedrijfs”-politiek van Nooitmeerhaast is (al een tijdje, we zijn al tien jaar bezig met bouwen en wonen): 

over 5 jaar staan er 500 ger in nederland. we gaan ze niet allemaal bouwen, en ook niet verkopen, maar we doen ons best om het zo leuk mogelijk te laten verlopen.

en dit bereiken we door

Met dank aan alle mensen die geholpen hebben mijn ideeën zo helder mogelijk op papier te krijgen. 

Opmerkingen, suggesties, correcties enzo graag naar Maarten Stam